Ahdistuneisuushäiriöt

Psykoterapian avulla voidaan auttaa monenkirjavista erilaisista ahdistuneisuushäiriöistä ja pelkotiloista kärsiviä. Saatat kokea ennalta arvaamattomia, vaikeita ahdistuskohtauksia, tuntea pelkoa sosiaalisia tilanteita kohtaan tai kärsiä pakko-oireista, kuten liiallisesta säästäväisyydestä tai pakonomaisesta käsien pesusta. Psykoterapia antaa sinulle keinoja vähentää epämukavia oireita ja hallita elämää. Myös yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä eli pitkäaikaista ahdistusta, jota ei voi yhdistää mihinkään tiettyyn tekijään, voidaan hoitaa.

Syömishäiriöt

Esimerkiksi halu pudottaa muutama liikakilo ja muuttaa elämäntapoja aiempaa terveellisemmiksi voi muuttua harmittomasta laihduttelusta syömishäiriöksi. Syömishäiriön alkuvaiheessa saatat olla vielä tyytyväinen muutokseen, mutta jos mielesi alkaa täyttyä ahdistavista peloista ja pakkomielteistä, ei elämäntapojen muutos enää edistä terveyttä. Psykoterapiassa pääset rakentamaan uutta suhdetta oman kehoosi.

Unettomuus

Unettomuus on tavallinen vaiva tai oire, jota hoidetaan usein erilaisia itsehoitokeinoja käyttäen. Aina eivät itsehoitokeinot kuitenkaan auta; unettomuus voi muuttua itsepintaiseksi ja kiusalliseksi vaivaksi. Psykoterapia on avuksi unettomuuden hoidossa vaikuttamalla tapaasi kokea asioita ja käyttäytyä. Unettomuuteen on hyvä puuttua varhaisessa vaiheessa, sillä se altistaa esimerkiksi masennukselle ja ahdistushäiriöille. Myös kroonista unettomuutta kannattaa hoitaa ilman lääkkeitä.

Oppimisvaikeudet

Voit kokea, että opiskelutavoitteiden saavuttaminen on sinulle kohtuuttoman hankalaa: se vaatii mielestäsi liikaa aikaa ja vaivaa. Saatat olla hidas lukija, rivit ehkä hyppivät lukiessasi, kirjaimet vaihtavat paikkaa, keskittymisesi häiriintyy helposti. Psykoterapiassa pyritään opettamaan uusia toimintamalleja, oppimisen keinoja, oppimista helpottavia rutiineja ja juuri sinun oppimistyylillesi sopivia tapoja tukea oppimistasi.

Parisuhdeongelmat

Parisuhteen ristiriidoista valtaosa on ollut olemassa koko parisuhteen ajan. Ongelmien syyt ovat arkielämää syvemmällä ja johtuvat esimerkiksi persoonallisuuden eroista ja yksilöiden elämänkokemuksista. Psykoterapiassa ongelmien syitä käydään läpi tarkastelemalla elämän unelmia ja opettelemalla käyttämään välineitä, joilla omaa parisuhdetta voi hoitaa ja sen eteen tehdä työtä. Psykoterapia antaa uusia ajattelutapoja ja opettaa uusia toimintamalleja sekä tunteiden hallintaa.

Stressi

Stressitilanteessa ihminen kokee, etteivät hänen voimavaransa riitä vastaamaan häneen kohdistuviin haasteisiin ja vaatimuksiin. Stressin kokeminen on yksilöllistä, ja reaktio riippuu paljolti ihmisen sietokyvystä ja asenteista. Kaikki stressi ei ole haitallista, mutta jos koet esimerkiksi sellaisia psyykkisiä oireita kuin jännittyneisyyttä, ärtymystä, levottomuutta tai muistiongelmia, haittaa stressi elämääsi. Psykoterapiasta saat apua stressin hallintaan ja keinoja ottaa oma elämä haltuun.

ADHD

ADHD on lyhenne englannin sanoista attention deficit and hyperactivity disorder, suom. tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö. Häiriö on neuropsykiatrinen ja usein elinikäinen. Keskeisiä ADHD-potilaiden oireita ovat mm. keskittymiskyvyttömyys, ylivilkkaus, impulsiivisuus ja muistin vaikeudet, jotka voivat arkielämässä näkyä esimerkiksi unohteluna tai epäjärjestyksenä ja johtaa vaikeuksiin työssä ja ihmissuhteissa. Riski erilaisiin riippuvuuksiin, muihin oppimisvaikeuksiin ja psykiatrisiin sairauksiin, kuten masennukseen, on ADHD-potilailla kasvanut.

Psykoterapialla voidaan tehokkaasti vaikuttaa ADHD-potilaiden keskeisiin oireisiin ja saada helpotusta moneen käytännön ongelmaan. Vaikeudet työssä ja ihmissuhteissa ovat helpompia käsitellä terapiassa saatujen työkalujen avulla. Myös addiktioiden, kuten peli- ja nettiriippuvuuden, hoitotulokset ovat olleet erinomaisia.

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöitä ovat masennus ja kaksisuuntainen eli bipolaarinen mielialahäiriö. Masennuksen keskeinen oire on vakava ja pitkäkestoinen mielialan lasku. Jos tunnet, ettet kykene nauttimaan asioista etkä tunne mielenkiintoa asioihin, saat apua terapiasta. Saatat tuntea itsesi arvottomaksi tai ärtyneeksi, olla itkuinen tai kykenemätön itkemään, elämänhalua ja itsetuntoa syövät ajatukset täyttävät mielesi. Kärsit ehkä painon muutoksista, päänsärystä, vatsavaivoista ja epämääräisistä kivuista. Psykoterapian avulla opit vaihtoehtoisia  saat voimavaroja kuluttavien ajatusten tilalle uusia. Opit vaihtoehtoisia, uusia ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotka auttavat sinua kohti parempaa elämää.

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä masentuneet ja maaniset jaksot vuorottelevat. Maaninen jakso eli ylikierroksilla käyminen voi olla lievempää tai vakavampaa. Sairautta hoidetaan mielialaa tasaavilla lääkkeillä, mutta terapia auttaa ymmärtämään sairauttasi ja oppimaan ongelmanratkaisukeinoja, se auttaa sinua sitoutumaan lääkehoitoon ja siten ehkäisemään mielialahäiriöjaksojen ilmenemistä. Psykoterapiassa opit paremmin elämään sairautesi kanssa.

Arjen hallinta

Jos omien asioiden hoitaminen ei suju, voi syy olla esimerkiksi sairastelu, stressi tai mielenterveyden häiriö, kuten masennus. Arjen hallinnan opettelu voi myös olla jäänyt niin vähäiseksi, että arjen haasteista ja velvollisuuksista selviäminen tuntuu siksi ylivoimaiselta. Psykoterapiassa voit opetella arjen hallinnan taitoja, jotka ovat ehkä heikentyneet tai jääneet kehittymättä. Opit uusia, arkea helpottavia rutiineja ja sinulle sopivia, omia keinoja selvitä velvollisuuksistasi.

Elämäntilanteeseen liittyvät kriisit

Suuret elämänmuutokset vaativat sopeutumista ja aiheuttavat kriisin. On pysähdyttävä ja tehtävä päätöksiä, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Osa suurista muutoksista tapahtuu yleensä hitaasti, ja niihin pystyy varautumaan ennakolta, kuten avioero tai muutto ulkomaille. Jotkin kriisit tulevat äkillisesti, ennakoimatta, yllättäen. Omaisen odottamaton kuolema, itsemurha, liikenneonnettomuus, tulipalo tai väkivallan kohteeksi joutuminen ovat tapahtumia, joihin ei voi osata varautua. Kaikki mielen voimavarat on otettava käyttöön, kun äkilliseen kriisiin joutuu sopeutumaan. Psykoterapian avulla saat keinoja selviytyä, kun joudut tilanteeseen, jossa turvallisuudentunteesi on järkkynyt ja kriisistä selviytyminen kuluttaa kohtuuttoman paljon voimavarojasi.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Psykoterapia tähtää psyykkisen
terveyden ja toimivuuden lisäämiseen.

Lue lisää>>>

Neuropsykiatrinen tutkimus

Toteutamme aikuisiän ADHD-diagnooseja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää>>>