Hyvinvointiasi ajatellen, olen sinua varten

Elämässä on paljon haasteita, ongelmia, stressiä ja yllättäviä elämäntilanteita, mitkä kuluttavat voimavaroja. Opiskelu, työ ja arki jakavat huomiomme moneen suuntaan ja onnistumisen paine on melkoinen.

Jokainen meistä yrittää selvitä vaativista tilanteista parhaansa mukaan. Vaikeina aikoina reagoimme eri tavoin. Tilanne voi heijastua masennuksena, lamaantumisena, ahdistuneisuutena, pelkoina tai päihteisiin turvautumisena. Toimintakyky laskee ja ratkaisujen löytäminen on työläämpää. Stressaantuneena ja uupuneena on vaikeaa ottaa käyttöön erilaisia hallintakeinoja. Tuen etsiminen ja saaminen on tärkeää.

Toisinaan tilanteet purkautuvat nopeasti. Toisinaan on hyvä pysähtyä miettimään omaa elämää tarkemmin. Mihin voisin vaikuttaa? Mitä voisin tehdä, jotta elämänlaatuni paranee? Terapiassa keskitymme löytämään toimivampia ajattelutapoja, jotka edesauttavat paremman elämänlaadun saavuttamisessa. Olennaista on ongelmalliseen tilanteeseen puuttuminen sekä hyvinvoinnin lisääminen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Olen sinua varten!
Eva Willgren

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Psykoterapia tähtää psyykkisen
terveyden ja toimivuuden lisäämiseen.

Lue lisää>>>

Neuropsykiatrinen tutkimus

Toteutamme aikuisiän ADHD-diagnooseja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää>>>