Neuropsykiatriset tutkimukset – ensisijaisesti ADHD

ADHD-diagnoosin tekeminen edellyttää, että merkittäviä vaikeuksia esiintyy vähintään kahdella alueella, esim. kotona, työssä ja ihmissuhteissa. Tämänhetkiset vaikeudet kartoitetaan haastattelemalla oireista kärsivää henkilöä ja mieluiten myös jotakin lähiomaista. Tutkimuksen aikana tehtävät tutkimukset antavat myös kuvan potilaan tavasta toimia.

Aikuisten diagnoosi perustuu pääasiassa sairaushistoriaan ja kliiniseen arviointiin. ADHD-diagnoosi aikuisiässä edellyttää, että häiriö on esiintynyt lapsesta saakka. Häiriön vaikeusasteen määrittäminen voi olla vaikeaa, koska poikkeavan ja normaalin välinen raja ei ole tarkasti määriteltävissä..

Lapsuudessa ja sen jälkeen esiintyneet ADHD-oireet kartoitetaan käymällä läpi mahdolliset aiemmat tutkimukset sekä kouluterveydenhuollon ja lastenpsykiatrian potilaskertomukset. Potilaalle tehdään etukäteen jäsenneltyjä haastatteluja ja hän täyttää itsearviointilomakkeen. Mahdollisuuksien mukaan haastatellaan myös vanhempia tai muita lähiomaisia. Lisäksi tutkimukseen tulee kuulua neuropsykologinen tutkimus.

Useimmat neuropsykiatriset oireyhtymät mukaan lukien ylivilkkaus-, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt ilmenevät ja tulevat diagnosoiduksi jo lapsuusiällä. Samoin tarvittavat hoidot suunnitellaan varhaisvaiheissa. Kuitenkin osa  häiriöistä voivat ilmetä vasta nuoruus- tai varhaisessa aikuisiässä tai niihin osataan kiinnittää huomiota vasta silloin. Osa varhaisista häiriöistä myös jatkuu aikuisikään. Myös aivovammat, aivoverisuonisairaudet ja myöhemmällä iällä muistisairaudet ilmenevät neuropsykologisin oirein.

Aina ei ole selvää, onko ensisijaisesti käännyttävä neuropsykologin, neurologin vai psykiatrin puoleen. Usein tarvitaan useamman ammattilaisten yhteistoimintaa oikean diagnoosin ja sopivimman hoidon ja kuntoutuksen löytämiseksi. Erotusdiagnostiikka vaatii usein laaja-alaisesti psykiatrista, neurologista  ja neuropsykologista tutkimusta unohtamatta lääkeaineiden ja päihteiden käytön mahdollisuutta oireilun takana. Hoito- ja kuntoutusmuotojen valinnasta ovat vastuussa aina lääkärit.

Yhteistyössä

Leena Himanen, www.nplus.fi


Mehiläinen Oy
Ajanvaraus: 010 41400

Mika Hakala (LT, psykiatrian erikoislääkäri)
Harri Hirvonen
(LT, neurologian erikoislääkäri)

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Psykoterapia tähtää psyykkisen
terveyden ja toimivuuden lisäämiseen.

Lue lisää>>>

Neuropsykiatrinen tutkimus

Toteutamme aikuisiän ADHD-diagnooseja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää>>>